Update September 2020

Beste gebruikers,

Deze zomervakantie hebben we hard gewerkt aan verschillende nieuwe en verbeterde mogelijkheden van het leerplatform. Met name de studenten omgeving is vernieuwd en het platform is mobile friendly gemaakt. Hieronder lezen jullie verschillende nieuwe en verbeterde mogelijkheden van het leerplatform:

 • De studenten omgeving is mobile friendly gemaakt. Zo hebben studenten altijd alle leerprogramma’s binnen handbereik. Ook kunnen ze met hun smartphone opdrachten maken en direct bestanden of foto’s uploaden. Op deze manier wordt hybride leren nog beter mogelijk gemaakt!
  • Let op! Voor het examen, en een aantal andere opdrachten, is het gebruik van een laptop/computer het handigst. Bij opdrachten waarbij dit het geval is, staat dit aangegeven (met een label).


 • De studenten omgeving is vernieuwd. Studenten zien nu bij elk leerprogramma bovenaan een tabsysteem met ‘Opdrachten’, ‘Portfolio’, ‘Toolkit’, ‘Begrippenlijst’.
  • Bij ‘Opdrachten’ staan alle opdrachten van het leerprogramma. Voordat studenten beginnen krijgen ze meer informatie over het verloop van het leerprogramma. Een leerprogramma kan opgedeeld zijn in hoofdstukken en onderwerpen, die elk hun eigen opdrachten hebben. Al deze opdrachten staan in de tab ‘Opdrachten’. Ook zien studenten hier de status van een ingeleverde opdracht. Verder is het zoeken naar opdrachten, en het sorteren van opdrachten duidelijker gemaakt.
  • Bij ‘Portfolio’ zien studenten een overzicht van alle opdrachten in het leerprogramma, onderverdeeld in hoofdstukken en onderwerpen. Per opdracht is aangegeven of de opdracht nog ‘niet gemaakt’, ‘ingeleverd’, ‘goedgekeurd’, of ‘afgekeurd’ is. Studenten zien overzichtelijk wat ze bij elke opdracht hebben ingeleverd. Ook kunnen studenten (ingeleverde) opdrachten, of een totaaloverzicht van hun voortgang, gemakkelijk delen met een coach of begeleider.
  • Bij ‘Toolkit’ kunnen studenten belangrijke documenten terugvinden die ze nodig hebben bij het leerprogramma. Dit zijn bijvoorbeeld werkinstructies, tekeningen, of tips voor het voeren van een gesprek. Met de toolkit zijn belangrijke documenten altijd binnen handbereik, en kunnen studenten deze (ook op de werkplek) snel erbij pakken.
  • Bij ‘Begrippenlijst’ zien studenten een lijst met de belangrijkste begrippen en hun betekenis, uit de opdrachten van het leerprogramma. In een opdracht wordt de betekenis van een begrip met één klik zichtbaar. Ook kunnen studenten de begrippen en hun betekenis altijd opzoeken in de begrippenlijst.
 • Let op! Vooralsnog zijn de ‘Toolkit’ en ‘Begrippenlijst’ pas bij een aantal leerprogramma’s beschikbaar. In de toekomst zullen meerdere leerprogramma’s volgen!


 • De antwoord- en inleveropties bij opdrachten zijn verbeterd
  • Wanneer studenten een bestand inleveren, zien ze direct of het gelukt, of mislukt, is. Ook kunnen studenten na het inleveren van een opdracht nog (extra) documenten toevoegen.
  • Studenten hoeven nu niet meer altijd een bestand in te leveren. Zo zijn er nu ook opdrachten waarbij studenten direct antwoord kunnen geven via een invulveld.
  • Ook zijn er sleepvragen toegevoegd, waarbij studenten iets in de juiste volgorde moeten slepen.
  • Daarnaast zijn er sleepvragen toegevoegd, waarin afbeeldingen versleept moeten worden.


 • De feedback op opdrachten (uit de steekproef) is duidelijker
  • Voordat studenten het examen openen, kunnen ze de feedback op (uit de steekproef) bekijken. Studenten zien nu in één oogopslag of een opdracht goed- of afgekeurd is. Ook kunnen ze met één klik naar de desbetreffende opdracht toe, en direct inzien wat ze ingeleverd hebben.
  • Wanneer een coach feedback geeft, krijgen studenten hiervan ook een notificatie in hun berichtencentrum.


 • Studenten kunnen nu feedback geven op opdrachten in het leerprogramma. Ze kunnen per (ingeleverde) opdracht aangeven:
  • Hoe ze de opdracht vonden;
  • Of het aantal XP’s overeenkwam met het aantal uur dat ze bezig waren met de opdracht;
  • Wat ze van de kwaliteit van de opdracht vonden;
  • En of ze nog overige feedback hebben.


 • We hebben 11 nieuwe leerprogramma’s toegevoegd:
  • Belevingsgericht werken (K0790)
  • Burgerschap
  • Marketing-communicatie (K0464)
  • Ondernemerschap mbo (K0165)
  • Online marketing en het toepassen van e-commerce (K0519)
  • Praktijkonderzoek (K0927)
  • Praktijkopleider (K0087)
  • Trainer-coach overige sporten (K0937)
  • Verdieping marketingcommunicatie (K0881)
  • Verrijking leervaardigheden (K0440)
  • Zorg(innovaties) en technologie (K0137, K0138)


 • We hebben een format ontwikkeld voor werkplekleren.
  • Studenten kunnen in hun rooster aangeven wanneer ze op hun werkplek zijn. Eenmaal op de werkplek krijgen studenten relevante opdrachten die ze in de praktijk moeten uitvoeren. Wij sturen studenten (per mail) een bericht, als herinnering dat ze op dat (ingeplande) moment aan de slag kunnen met een opdracht.
  • Ook kunnen op de werkplek stickers geplakt worden met NFC-chips, gelinkt aan opdrachten. Wanneer studenten de fysieke NFC-chip scannen met een smartphone, worden ze direct doorgestuurd naar de online opdracht waarmee ze aan de slag kunnen.
  • Let op! vooralsnog is het werkplekleren format alleen beschikbaar voor het leerprogramma Maritiem Technisch Leidinggevende. In de toekomst zullen meerdere leerprogramma’s volgen! Ben je ook geïnteresseerd in een leerprogramma waarbij leren op de werkplek centraal staat? Neem dan contact op!


Wil je dit artikel printen? Lees hier hoe je dat doet.

Wil je dit artikel opslaan als pdf? Lees hier hoe je dat doet.